Obchodne podmienky

 
 
 

Obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup v internetovom obchode www.inhouse.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito podmienkami.
Predávajúci: Ivan Kováčik POLY - AG, J.D.Matejovie 69,976 52 Čierny Balog

 IČO: 22717340, IČ DPH: SK 1028940616. 
Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.inhouse.sk

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.inhouse.sk
Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese polyag@stonline.skTáto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , telefonicky na čísle 0903 626 044).
Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do 2 pracovných dní bude kontaktovaný zodpovedným pracovníkom predávajúceho telefonicky alebo emailom, za účelom potvrdenia objednávky.
Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Každá objednávka musí obsahovať:
Meno kupujúceho
Poštovú adresu pre doručenie tovaru
Telefonické číslo a email
Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
Počet kusov z každej položky tovaru
Dátum vystavenia objednávky
Spôsob úhrady za tovar
Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
IČO a SK DIČ spoločnosti
Kontaktnú osobu a telefón
Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)


PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
Pred prevzatím tovaru:
bankovým prevodom
poštovou poukážkou
Pri prevzatí tovaru:
poštovou alebo kuriérnou dobierkou

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.inhouse.sk
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom).
Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru do 2 dní od prijatia platby na účet predávajúceho.
V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu.
Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky.

Za doručenie objednaného tovaru Slovenskou poštou predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške: 6 EUR za balík do 10 kg vratane balneho - tyka sa len kľučiek. Pokiaľ sa jedná o väčšiu objednávku s hmotnosťou dodávaného tovaru nad 10 kg, zľavu za prepravné určí predávajúci na základe rozsahu objednávky dohodou.Za tovar doručený kuriérom účtuje predávajúci od 18 €.  Nad 20 kg zľavu za prepravné náklady určí predávajúci na základe rozsahu objednávky dohodou.

VRÁTENIE - STORNOVANIE TOVARU  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Objednaný tovar - dvere, zárubne a príslušenstvo, sú vyrábané na mieru a zvlášť pre každého klienta , preto 24 hodín po zaslaní  Vašej objednávky nie je možné ju stornovať ani tovar vrátiť . Termíny dodania uvedené pri jednotlivých položkách sú termínmi pre dodanie na sklad dodávateľa - teda INHOUSE.SK !!!!!! Treba rátať s tým , že dodanie ku klientovi môže trvať cca 7 pracovných dní naviac. Túto skutočnosť zvlášt zdôrazňujem !!!!!!! TERMÍNY DODANIA Z OBJEDNÁVOK NA KONCI ROKA - NOVEMBRA-DECEMBRA A JANUÁRA NOVÉHO ROKA SÚ OVPLYVNENÉ SVIATKAMI NA KONCI ROKA A UDRŽBOU VÝROBNÝCH LINIEK V JANUÁRI.  PRETO SA NA NE NEVZŤAHUJÚ BEŽNE PLATNÉ DODACIE TERMÍNY. Potrdenie objednavky znamená , že túto skutočnosť akceptujete !!!!!!!!!!!!! 

 
Ostatný zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, návodom, záručným listom.
Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.  Najneskôr do 15 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet alebo adresu.

REKLAMÁCIE A SERVIS

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pred uplatnením reklamácie je potrebné kontaktovať predávajúceho na uvedených telefónnych číslach pokiaľ sa jedná o zaslanie reklamácie poštovým balíkom alebo kuriérom alebo navštíviťpredajňu predávajúceho v Brezne na jeho adrese prevádzky.

V prípade zasielania reklamovaného tovaru postou alebo kuriérom neposielajte balík na dobierku, pretože takýto balík nebudeme môcť prevzať. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, aj s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
Posudenie reklamácie musi byť do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim, pričom vybavenie reklamácie ( napríklad dodaním nového tovaru ), može trvať v určitých prípadoch tak dlho ako je uvedené pri objednávke nového tovaru . 
Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, ak k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.